PREPORUČENI PRITISAK U GUMI
Čitanje oznaka (tehnički podaci o gumi)
QUATRAC 2
Tvornički naziv gume
Max. Load 615 kg (1356 ibs) at
300 kPa (44psi) max.press
M & S
DOT DVDE MTA 129 <<
Maksimalna nosivost i pritisak
(ibs , psi = ne primijenjuje se u Europi)
Za blato i snijeg
Zadovoljava uslove u SAD-u
129 <<
Datum proizvodnje
12
9 <<
Sedmica proizvodnje : 12
Godina proizvodnje : 1999
205 / 55 R16
Dimenzije gume
205
Širina gume u mm
55
R
Visina gume (cca 70% od širine gume)
Radijalna konstrukcija
16
Promjer felge točka
91
Indeks nosivosti gume LI
H
E4 027550
Indeks brzine gume SI
Broj homologacije
SI = Speed index (Index brzine) maksimalna dozvoljena brzina za gumu kod najvećeg dozvoljenog opterećenja (tereta).
LI = Load index (Index nosivosti) najveća dozvoljena nosivost gume kod maksimalno dozvoljene brzine gume.
PREPORUČENI PRITISAK U GUMI
* Klikni na manometar *